top of page
Ocean

Den ubankede.

De ubankede er som skibe tabt på havet, en drift i en endeløs flade af åbent vand uden land eller strukturer i sigte. De navigerer i forræderiske strømme og uforudsigelige storme og søger efter sikre havne, hvor de kan lægge til og finde de økonomiske ressourcerde har brug for at overleve og trives.  Finansiel inklusion er det fyrtårn, der leder dem gennem tågen og viser dem vejen til den stabile grund af velstand og sikkerhed.

Ifølge den seneste rapport fra Verdensbanken var der anslået 1,7 milliarder voksne uden en bankkonto i 2017. Det repræsenterer omkring 31 % af verdens voksne befolkning. Størstedelen af voksne uden banker bor i udviklingslande i regioner som Afrika syd for Sahara, Sydasien og Mellemøsten. Manglende adgang til finansielle tjenester, høje omkostninger og afstand til finansielle institutioner er nogle af hovedårsagerne til, at folk forbliver uden bank.

Image by Melanie Kanzler

Finansiel inklusion sætter enkeltpersoner og samfund i stand til at forme deres egen fremtid, nedbryder barrierer for succes og frigør nye muligheder for vækst og velstand.

Finansiel inklusion er ikke kun et spørgsmål om at give adgang til banktjenester eller kredit. Det handler om at skabe et fællesskab, hvor alle har en stemme, hvor alle har mulighed for at bygge en bedre fremtid for sig selv og deres familier. Takket være kraften i menneskelig forbindelse og samarbejde kan vi hjælpe hinanden med at nedbryde de barrierer, der forhindrer os i at opnå vores fulde potentiale. Sammen kan vi bygge en verden, hvor økonomisk sikkerhed er en realitet for alle.

Sunset Over Pier

Bygge bro.

Gennem Nymo bygger vi bro mellem verdener og løfter fællesskaber og skaber et net af økonomisk og menneskelig forbindelse, der styrker både afsenderen og modtageren uden bankforbindelse. Når vi styrker båndene mellem os, skaber vi ikke kun velstand og overflod, men nærer også en mere levende og bæredygtig verden for alle.

bottom of page