top of page

OCEANS SYNERGIES JURIDISK ANSVARSFRASKRIVELSE

 

Læs venligst følgende vilkår og betingelser, som styrer din brug af dette OCEANS SYNERGIES-websted. Ved at tilgå, bruge eller downloade oplysninger fra denne hjemmeside accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke er enig i disse vilkår og betingelser, skal du ikke bruge denne hjemmeside.

 

Gengivelse, distribution eller genudgivelse af information, materialer, dokumenter, software, produkter og tjenester på nogen måde, uden forudgående udtrykkelig skriftligt samtykke fra OCEANS SYNERGIES, er strengt forbudt. Brugen af software eller dokumentation er underlagt vilkårene og betingelserne i den gældende licensaftale.

 

Intet på dette OCEANS SYNERGIES-websted skal fortolkes som at give nogen licens til OCEANS SYNERGIES intellektuelle ejendomsrettigheder uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra OCEANS SYNERGIES. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet heri, er forbeholdt.

 

Brugerindlæg

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, vil enhver information, der gives, kommunikeres, postes eller transmitteres af dig i forbindelse med OCEANS SYNERGIES-webstedet ("Brugeroplysninger"), anses for ikke-fortrolige og ikke-proprietære oplysninger. OCEANS SYNERGIES har ingen forpligtelse med hensyn til sådanne brugeroplysninger. Du accepterer at holde OCEANS SYNERGIES skadesløs for enhver og al brugerinformation, der leveres, kommunikeres, udstationeres eller transmitteres til eller fra dette websted.

 

Varemærkeoplysninger

Alle firma-, produkt- eller servicenavne kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

 

Links til tredjepartswebsteder

OCEANS SYNERGIES-webstedet kan indeholde hyperlinks til tredjepartswebsteder, der kontrolleres af andre parter end OCEANS SYNERGIES. OCEANS SYNERGIES er ikke ansvarlig for og godkender ikke noget af indholdet af sådanne andre websteder.

 

Garantier og ansvarsfraskrivelser

INFORMATIONEN, DOKUMENTATIONEN, SOFTWARE, PRODUKTER OG TJENESTER INDEHOLDT PÅ OCEANS SYNERGIES WEBSTED LEVERES "SOM DE ER" UDEN NOGEN GARANTI AF NOGEN ART. OCEANS SYNERGIES OG DETS LEVERANDØRER FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER VEDRØRENDE OPLYSNINGER, DOKUMENTATION, SOFTWARE, PRODUKTER OG TJENESTER INDEHOLDT PÅ OCEANS SYNERGIES WEBSTED, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUDERET, INKLUDERET, INKLUDERET, INKLUDERET, EVNE OG BØDER TIL ET BESTEMT FORMÅL. OCEANS SYNERGIES WEBSTED KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER ELLER FORÆLDEDE OPLYSNINGER OG KAN ÆNDRES TIL ETHVERT TIDSPUNKT UDEN VARSEL. DIN BRUG AF DENNE WEBSTED ER PÅ DIN EGEN RISIKO. DU ACCEPTERER AT HOLDE OCEANS SYNERGIES USKADELIG FRA OG IKKE SAGSØGE OCEANS SYNERGIES FOR EVENTUELLE KRAV BASEREDE PÅ BRUGEN AF DENNE WEBSTED.

 

Ansvarsbegrænsning

HVERKEN OCEANS SYNERGIES ELLER DETS LEVERANDØRER SKAL VÆRE ANSVARLIGE ELLER ANSVARLIGE MED HENSYN TIL EVENTUELLE EMNE RELATET TIL DETTE WEBSTED ELLER ENHVER ANDEN HYPERLINKET WEBSIDE UNDER ENHVER KONTRAKT, Uagtsomhed, Uagtsomhed, (UDEN) Uagtsomhed, () FOR TAB ELLER UNØJAGTIGHED AF DATA ELLER OMKOSTNINGER VED INDKØB AF ERSTATNINGSVARER, SERVICES ELLER TEKNOLOGI, ELLER (C) FOR ENHVER INDIREKTE, TILFÆLDELIG, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UDLØSNING. NOGLE STATER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER OG UDELUKKELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR MODTAGER.

 

Eksportrestriktioner

Du må ikke og må ikke tillade nogen tredjepart at fjerne eller eksportere fra EU eller tillade eksport eller reeksport af nogen del af OCEANS SYNERGIES-webstedet, herunder softwaren, materialerne, dokumentationen, tjenesterne eller produkterne, der er i strid med af eventuelle restriktioner, love eller bestemmelser i ethvert EU-land.

 

Diverse

Alle forhold vedrørende din adgang til eller brug af OCEANS SYNERGIES-webstedet er underlagt Belgiens lovgivning uden hensyntagen til lovkonflikter, bestemmelserne heri og uden hensyntagen til De Forenede Nationers konvention om internationale køb af varer. Medmindre det frafaldes af OCEANS SYNERGIES efter eget skøn, er jurisdiktionen og værnetinget for sager relateret til genstanden heraf de belgiske domstole. Disse vilkår og betingelser er den komplette og eksklusive erklæring om parternes gensidige forståelse, og disse vilkår og betingelser erstatter og annullerer alle tidligere skriftlige og mundtlige aftaler og kommunikationer vedrørende emnet for disse vilkår og betingelser.

 

Ophavsretsmeddelelse

Copyright © 2023

HAVES SYNERGIER

Juridiske kontakter

Hvis du har spørgsmål om oplysningerne heri eller andre juridiske relaterede forhold, bedes du kontakte OCEANS SYNERGIES juridiske afdeling på oceanssynergies@gmail.com.
Hvis du har spørgsmål om vores overholdelse af GDPR, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på oceanssynergies@gmail.com.

bottom of page